web accessibility bulgarian flag english flag

КСК 2015 г.

Пловдивският университет e на второ място в рейтингово проучване за обществения престиж на висшите училища в България!

  КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
 Справочник за кандидат-студенти 2015 Актуална информация за приема на студенти в ПУ "Паисий Хилендарски" през академичната 2016/2017 ще бъде публикувана до края на м.януари 2016 г.
 Класиране на кандидат-студенти и записване на новоприетите студенти  Кандидатстудентска кампания 2016
 Необходими документи за записване на приети студенти  
 Бюра за прием на кандидатстудентски документи  
 Дати за явяване на изпити  
 Необходими документи и такси за кандидатстване  
 Условия и срокове за подаване на кандидатстудентски документи   
 On-line кандидатстване   
 Места за прием за 2015/2016 г. по специалности и форми на обучение  
 Специалности, при които оценката от ДЗИ заменя оценката от конкурсен изит  
 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  
 Балообразуване по факултети, специалности и форми на обучение  
 Изисквания към чуждестранните кандидат-студенти
 
 Предходни кампании  
 Минимални балове от КСК 2015  

 За кандидатстудентска информация:
тел. 032/261 303 

e-mail:ztaneva@uni-plovdiv.bg

 

 

Последна промяна на 14 Март 2016