web accessibility bulgarian flag english flag

Ръководство

проф. д-р Станимир Кабаиванов
Декан
032/261 414
stanimir.kabaivanov@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Йорданка Любецка
Зам.- декан
Учебна дейност

032 261 388 и 032/ 261 415
liubetzka@uni-plovdiv.bg

доц. д-р Маргарита Русева
Зам.- декан
Научноизследователска дейност и докторски програми

032 261 414
m_ruseva@uni-plovdiv.bg

доц. д-р Юлия Джабарова
Научен секретар
Международно сътрудничество и управление на проекти

032 261 414
jjabarova@uni-plovdiv.bg

доц. д-р Веселина Жекова
Научен секретар
Качество и акредитация

032 261 414
v.zhekova@uni-plovdiv.bg

доц. д-р Галина Илиева
Председател на Общото събрание

032 261 365
galili@uni-plovdiv.bg

доц. д-р Ангел Димитров
Заместник-председател на Общото събрание

032 261 365
angel.dimitrov@uni-plovdiv.bg

 

Последна промяна на 10 Февруари 2021
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

perimed-logo
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол