уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Полезно
  4. »
  5. Здравно осигуряване

Здравно осигуряване

Съгласно Закона за здравно осигуряване за сметка на държавният бюджет се осигуряват студентите, обучавищи се в редовна форма на обучение (бакалаври и магистри) до навършване на 26 години.

Всички студенти, редовна форма на обучение и записани с диплома след средно образование (бакалаври и магистри в спец. „Право“, „Балканистика“ и „Славистика“) се осигуряват от 1-ви октомври на годината, в която са приети и не е необходимо да попълват и подават декларация.

Всички студенти, редовна форма на обучение и обучаващи се след бакалавър за магистър, които не работят и желаят да бъдат здравно осигурени от Университета, задължително попълват и подават декларация в Университетския информационен център. Ще бъдат здравно осигурени от 1-ви октомври на годината, в която са приети.

Студентите, записващи се като прехвърлени от други университети, от задочна в редовна форма на обучение, от една специалност в друга или след отстраняване, задължително попълват и подават декларация в Университетския информационен център.

Всички редовни студенти по т. 2, които получават доходи от трудова дейност, наследствена пенсия или други доходи, върху които се дължат здравноосигурителни вноски, задължително попълват и подават декларация в Университетския информационен център.

 

ВАЖНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Всеки студент е длъжен да попълни декларация, дори в случаите, когато има доходи. Тази декларация е необходима за решаването на евентуално възникнали спорове.

Проверявайте редовно здравния си статус на сайта на НАП – www.nap.bg

От 2010 година здравни права се губят, ако имате повече от 3 неплатени месечни вноски за последните 3 години! Ако срещу името Ви пише „Лицето е с непрекъснати здравноосигурителни права”, Вие сте редовни, въпреки че за предишните години (преди трите последни) може да имате неплатени месеци!

Ако имате неплатени здравноосигурителни вноски, можете да разберете каква сума дължите с помощта на здравноосигурителен калкулатор, който ще намерите на сайта на НАП или чрез справка на тел. 0700 18 700. Плащането на здравноосигурителни вноски може да стане във всеки клон на банка. В банковите клонове, които са в офисите на НАП, не плащате такса за превода. Здравните права се възстановяват, след като бъде платен пълният размер на главницата и лихвата.

Новоприетите студенти от 1-ви курс започват да бъдат осигурявани от началото на учебната година (от месец октомври). За периода, в който не са нито ученици (обикновено от месец юли до месец септември), нито студенти, те са длъжни сами да се осигурят. Не се осигуряват студентите задочници.

ВАЖНО ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СТУДЕНТИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

За да бъдат осигурени, чуждестранните студенти (редовна форма на обучение) трябва да посетят НАП  с личните си документи, за да получат личен номер за здравно осигурявяне, който да представят в университета.

ВАЖНО ЗА ДОКТОРАНТИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Редовните докторанти се осигуряват от университета. За целта, непосредствено след записването си докторантът следва да подаде копие от заповедта в стая 1 на Университетския информационен център.

Последна промяна на 05 Февруари 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол