уеб достъпен сайт български език английски език

Ръководство и състав

Директор:

доц. д-р Красимира Чакърова

Академичен състав:

Проф. д.ф.н. Диана Иванова

Доц. д-р Дарина Дончева

Доц. д-р Евгения Ангелова

Гл. ас. д-р Мария Мицкова

Гл. ас. д-р Борислав Борисов

Гл. ас. д-р Катерина Томова

Гл. ас. д-р Елена Тодорова

Гл. ас. Събина Вълчанова

Гл. ас. Иванка Градева

Ас. Веселина Койнакова

Преп. Мая Булут

Преп. Мария Пенева-Халилова

Преп. Боряна Василева

Технически сътрудник:

Таня Нейчева

 

 

Последна промяна на 15 Февруари 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол