уеб достъпен сайт български език английски език

Мисия

Главна мисия на Департамента е да осигури качествено и иновативно езиково и специализирано обучение на чуждестранни студенти, приети в бакалавърски, магистърски и докторски програми, предлагани от ПУ или от други висши училища в Република България, както и на граждани от чужди държави (в т.ч. и лица от български произход), желаещи да изучават български език.

За резултатите от дейността на ДЕСПЧС може да се съди по броя на завършилите студенти – над 1000 души до момента (от Гърция, Турция, Македония, Сърбия и Черна гора, Русия, Албания, Румъния, Палестина, Сирия, Куба, Ирак, Индия, Германия, Молдова, Украйна и др.).

Друга важна задача на ДЕСПЧС е да организира и провежда специализирани курсове по български език за студенти и преподаватели, участващи в програми по международен обмен – „Еразъм“, „ЦЕЕПУС“, „Фулбрайт” и др., както и да провежда изпити за проверяване и сертифициране на равнището на владеене на български език като чужд.

Последна промяна на 15 Февруари 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол