web accessibility bulgarian flag english flag
    Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2020/2021 » Предходни кампании » KSK 2019 г. » Разпределение по зали за редовни изпити 2019

Разпределение по зали за редовни изпити 2019

ВСИЧКИ ИЗПИТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В НОВА СГРАДА НА ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" -  БУЛ. БЪЛГАРИЯ №236

 

Начало на всички изпити - 9:00 часа

КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ, ЗАЯВИЛИ УЧАСТИЕ ЗА ИЗПИТ,  ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ НЕ ПО-КЪСНО ОТ 8:15 ЧАСА ПРЕД НОВА СГРАДА НА ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" -  БУЛ. БЪЛГАРИЯ №236

 

Само кандидат-студентите за изпита по български език, разпределени в I аула, трябва да са пред сградата в 8.00 часа!

 

Кандидатите са задължени да носят личната си карта и компютърната разпечатка с входящия номер. Без тези документи няма да бъдат допускани до изпит.

 

НЕФИГУРИРАЩИТЕ В СПИСЪЦИТЕ С РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ПО ЗАЛИ КАНДИДАТИ ТРЯБВА ДА СА ПРЕД СГРАДАТА НE ПО-КЪСНО ОТ 8:00 Ч.

 

СПИСЪЦИ на разпределенията по зали за редовни изпити:

Български език - 30 юни

Ис­то­рия на Бъл­га­рия - 1 юли

Английски език - 1 юли

Химия - 1 юли

Ком­плек­сен из­пит по фи­зи­че­ско въз­пи­та­ние - 1 юли

Ком­плек­сен из­пит по фи­зи­че­ско въз­пи­та­ние - 2 юли

Психо­ло­гия - 2 юли

Ма­те­ма­ти­ка - 2 юли

Био­ло­гия - 2 юли

Ин­фор­ма­ти­ка - 3 юли

Теология – устен - 3 юли

Тест със събеседване по физика - 3 юли

Френ­ски език - 3 юли

Нем­ски език - 3 юли

Гео­гра­фия на Бъл­га­рия - 4 юли

Ис­пан­ски език - 4 юли

Му­зи­ка - 4 юли

Изо­бра­зи­тел­но из­ку­ство - 4 юли

 

Изпитът за проверка на говорни и комуникативни способности ще се провежда от 30 юни до 4 юли от 14.00 до 17.00 часа в 5 аудитория, Рек­то­ра­т: ул. „Цар Асен“ № 24.

 

Последна промяна на 28 Януари 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg