web accessibility bulgarian flag english flag
    Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2020/2021 » Предходни кампании » KSK 2019 г. » Курс за подготовка на кандидат-студенти по изобразително изкуство

Курс за подготовка на кандидат-студенти по изобразително изкуство

    От 10 до 16 юни 2019 г. включително в Педагогическия факултет на ПУ ”Паисий Хилендарски” ще се организира седем дневен курс за подготовка на кандидат-студенти курс по изобразително изкуство за специалностите „Графичен дизайн с реклама” и „Педагогика на обучението по изобразително изкуство”.

    Курсът е с общо времетраене 50 учебни часа и ще се провежда в 103 сем. зала и/или в 1-во ателие на Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” (в „Нова сграда“, бул. България № 236). Началото е от 11 ч. на 10 юни (понеделник) в 103 сем. зала. Занятията във всеки следващ ден ще се провеждат от 9.30 ч.

    Цената на курса е 300 лева, като заплащането ще става или по банков път, или на място в касите на ПУ „Паисий Хилендарски”, не по-късно до 11 часа на 10.06.2019г. Желаещите ще могат да участват в курса след представяне на финансов документ за платена такса.

    Участниците в курса от други населени места, при желание, ще имат възможност да ползват общежитията на университета при цена 20 лв. за нощувка, които ще се заплащат на място.

    Предварително, най-късно до 6 юни 2019 г., трябва да заявите за своето участие на посочения по-долу телефон на техническия секретар в катедра Естетическо възпитание, като тези участници, които желаят да ползват общежитие, трябва изрично да уведомят за това.

 

Участниците в курса трябва да си носят следните необходими материали:

  • листове картон (формат 35 х 50);
  • листове с формат А4 (за скици);
  • тетрадка голям формат с бели листове;
  • моливи (НВ, В, 2В и 4В) или въглен;
  • гума за троене, съобразена с характера на рисуващия материал;
  • твърда подложка с формат минимум 35 х 50 см;
  • книжно тиксо (за закрепване на картона);
  • папка за съхранение на рисунките.

 

За записване за курса - секретар на Катедра Естетическо възпитание:  032 261 704;

 

За допълнителна информация - доц. д-р Методий Ангелов: тел. 0877 728 058 (или 0889 331 351)

 

Банкова сметка в лева

ПУ „Паисий Хилендарски“

BIC КОД UNCRBGSF

IBAN BG33 UNCR 7527 3154 6320 00

 

Одобрил: доц. д-р Методий Ангелов; Последна промяна на 28 Януари 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg