web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2018/2019 » Предходни кампании » КСК 2017 г. » Разпределени по зали за кандидатстудентски изпити 2017 г.

Разпределени по зали за кандидатстудентски изпити 2017 г.

 

 Начало на всички изпити - 9:00 часа.

Кандидатите са задължени да носят личната си карта и компютърната разпечатка с входящия номер.

Кандидат-студентите трябва да бъдат пред сградата, в която са разпределени, не по-късно от 8:30 часа. 

САМО РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ НА ИЗПИТИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В 6-ТА АУДИТОРИЯ НА ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" (РЕКТОРАТ) ДА БЪДАТ ПРЕД СГРАДАТА В 8.00 часа.

  

СПИСЪЦИ на разпределенията по зали за всички кандидатстудентски изпити:

Български език - 2 юли

История на България - 3 юли

Информатика - 3 юли

Английски език - 3 юли

Комплексен изпит по физ. възпитание - 3 юли

Комплексен изпит по физ. възпитание - 4 юли

Психология - 4 юли

География - 4 юли 

Химия - 4 юли

Испански език - 4 юли

Био­ло­гия - 5 юли

Тест със събеседване по физика - 5 юли

Френ­ски език - 5 юли

Нем­ски език - 5 юли

Ма­те­ма­ти­ка - 6 юли

Изо­бра­зи­тел­но из­ку­ство - 6 юли

Му­зи­ка - 6 юли

Теология – устен - 6 юли

 

 КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ, ЗАПЛАТИЛИ ТАКСА ЗА ЯВЯВАНЕ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ,  НО НЕФИГУРИРАЩИ В СПИСЪЦИТЕ С РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ПО ЗАЛИ, ДА СЕ ЯВЯТ НЕ ПО-КЪСНО ОТ 8:15 ЧАСА ПРЕД СГРАДАТА, В КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ КОНКУРСНИЯТ ИЗПИТ.

Последна промяна на 17 Януари 2018