web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2018/2019 » Предходни кампании » КСК 2017 г. » Разпределение по зали за предварителни изпити

Разпределение по зали за предварителни изпити

ВАЖНО!
КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ, ЗАПЛАТИЛИ ТАКСА ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗПИТ,  НО НЕФИГУРИРАЩИ В СПИСЪЦИТЕ С РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ПО ЗАЛИ, ДА СЕ ЯВЯТ НЕ ПО-КЪСНО ОТ 8:30 ЧАСА ПРЕД СГРАДАТА НА  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - РЕКТОРАТ, УЛ."ЦАР АСЕН" N24.

 

Начало на всички изпити - 9:00 часа.

Кандидатите са задължени да носят личната си карта и компютърната разпечатка с входящия номер.

Кандидат-студентите трябва да бъдат пред сградата, в която са разпределени, поне половин час преди изпита. 

Само кандидат-студентите за изпита по български език и по английски език, разпределени в 6-та аудитория, трябва да бъдат пред Ректората в 8.00 часа!

 

СПИСЪЦИ на разпределенията по зали за предварителни изпити:

Български език - 3 юни

Психология - 4 юни

География на България - 4 юни

Биология - 4 юни

История на България - 5 юни

Математика - 5 юни

Химия - 5 юни

Теология - 5 юни

Информатика - 6 юни

Английски език - 6 юни

Тест събеседване по Физика - 6 юни

Говорни и комуникативни способности 

Изпитът за проверка на говорни и комуникативни способности ще се провежда от 3 до 6 юни 2017 г. от 14.00 до 17.00 часа в 5 аудитория, Рек­то­ра­т: ул. „Цар Асен“ № 24.

Последна промяна на 17 Януари 2018