web accessibility bulgarian flag english flag

РЪКОВОДСТВО

 

  • Директор на ДКПРПС

   Проф. д-р Галин Цоков

 

  • Съвет на ДКПРПС

   Проф. д-р Асен Рахнев

   Проф. д-р Коста Гъров

   Проф. дпн Румен Стаматов

   Проф. д-р Велизар Гочев

   Проф. д-р Владимира Ангелова

   Доц. д-р Галена Иванова

   Доц. д-р Фани Бойкова

   Доц. дфн Татяна Ичевска

   Доц. д-р Теофана Гайдарова

   Доц. д-р  Йорданка Димова

   Проф. д-р Желязка Райкова

   Доц. д-р Иван Шотлеков

   Доц. д-р Ивайло Старибратов

   Доц. д-р Делка Карагьозова-Дилкова

   Доц. д-р Теофана Димитрова

   Гл. ас. д-р Евелина Варджийска

Последна промяна на 24 Януари 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg