уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Провеждане на ОС

Провеждане на ОС

Уважаеми колеги!

На 20.4.2015 г., от 10:30 ч., в зала „Пловдив“ на Новотел – Пловдив, ще се проведе Общо събрание на ПУ „П. Хилендарски“ при следния дневен ред:

А. Първо заседание

1. Доклад на Председателя на мандатната комисия;

2. Избор на помощни органи за провеждане на ОС;

3. Отчет за дейността на ректорското ръководство в периода 1.03.2011 до 20.04.2015, докладва проф. д-р З. Козлуджов – Ректор на ПУ.

Приложения към отчета на Ректора:
А. ОТЧЕТ за Учебната дейност (доц. д-р М. Стоянова);
Б. ОТЧЕТ за Научноизследователската дейност (проф. д-р Н. Милева);
В. ОТЧЕТ за информационната и филиална инфраструктура (проф. д.м.н. Г. Тотков).

4. Отчет за дейността на Контролния съвет в периода 01.03.2011 до 20.04.2015 г.;

5. Избор на:

  • Председател и зам.- председател на ОС;
  • Председател, зам.-председател и членове на КС;
  • Представители на работници и служители в ПУ по чл. 7. и чл. 7а от Кодекса на труда;

Провеждане на избори по т. 5 с почивка от 30 минути

Б. Второ заседание

6. Разисквания по отчетите на ръководството и КС;

7. Обявяване на резултатите от проведените избори по т. 5.;

8. Избор на Ректор;

9. Избор на членове на АС;

Провеждане на избори по т. 8. и т. 9. с почивка от 45 минути

В. Трето заседание

10. Обявяване на резултатите от изборите по т. 8 и т. 9.

 

Забележка: Регистрацията на членовете на ОС ще започне в 9:45 ч.

Одобрил: проф. Г. Тотков; Последна промяна на 2015-04-18 10:15:17
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол