уеб достъпен сайт български език английски език

Ръководство

Факултет по математика и информатика, бул. "България" №236, 4003 гр. Пловдив, факс: 032/ 261 794

РЪКОВОДСТВО

Проф. д-р Ангел Голев
Декан

032/ 261 800
dean-fmi@uni-plovdiv.bg

Проф. д-р Тодорка Терзиева
Заместник-декан

032/ 261 800
dora@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина
Заместник-декан

032/ 261 800
boikina@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Николай Павлов
Заместник-декан

032/ 261 800
nikolayp@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Марта Теофилова
Заместник-декан 

032/ 261 800
marta@uni-plovdiv.bg 

Доц. д-р Владимир Вълканов
Заместник-декан 

032/ 261 800
vvalkanov@uni-plovdiv.bg

магистър Надя Милева
Секретар на факултета

032/ 261 799
nadia@uni-plovdiv.bg

Гергана Колева
Секретар на факултета

032/ 261 799
gerry.koleva@uni-plovdiv.bg

Мануела Генева
Административен секретар

032/ 261 740
geneva@uni-plovdiv.bg
Последна промяна на 13 Декември 2023
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол