web accessibility bulgarian flag english flag

Обучение

Образователно-квалификационна степен "Бакалавър"

 

Софтуерни технологии и дизайн (редовно и задочно обучение 4 г.)

Бизнес информационни технологии (редовно и задочно обучение 4 г.)

Информатика (редовно и задочно обучение 4 г.)

Софтуерно инженерство (редовно и задочно обучение 4 г.)

Математика (редовно обучение 4 г.)

Математика, информатика и информационни технологии (редовно обучение 4 г.)

Приложна математика (редовно обучение 4 г.)

Бизнес математика (редовно обучение 4 г.)

Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт (редовно обучение 4 г.)

 

Образователно-квалификационна степен "Магистър" (след бакалавърска степен)

 

Приложна математика (обучение 1 г.)

Приложна математика (обучение 2 г.)

Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси (обучение 1 г.)

Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси (обучение 2 г.)

Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения (обучение 1 г.)

Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения (обучение 2 г.)

Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства (обучение 1 г.)

Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства (обучение 2 г.)

Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект (обучение 1 г.)

Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект (обучение 2 г.)

Технология на софтуерното производство и внедряване (обучение 1 г.)

Бизнес информатика с английски език (обучение 1 г.)

Бизнес информатика с английски език (обучение 2 г.)

Обучение по информатика и информационни технологии в училище (обучение 1 г.)

Обучение по информатика и информационни технологии в училище (обучение 2 г.)

Обучение по математика в училище (обучение 1 г.)

Обучение по математика в училище (обучение 2 г.)

Обучение по информационни технологии в началното училище (обучение 1 г.)

Обучение по информационни технологии в прогимназията (обучение 1 г.)

Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии (обучение 1 г.)

Педагогика на обучението по математика (обучение 1 г.)

 

Допълнителна професионална квалификация (след висше образование)

 

Учител по математика (обучение 1 г.)

Учител по информатика и информационни технологии (обучение 1 г.)

 

Кандидатстудентски курсове по математика и по информатика, компютърни и други образователни курсове

Последна промяна на 22 Октомври 2019