уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Обучение
  4. »
  5. ОНС "ДОКТОР"
  6. »
  7. Докторантури 2023/2024

Докторантури 2023/2024

Обявени места;

- Документи за редовна и задочна докторантура;

Срокове и дати - заповед № РД-21-531 от 01.03.2024 г.;

- Такса за кандидатстване - 80 лв. (50 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки следващ), внася се в:

  • в касата на Университета: Ректорат, ул. "Цар Асен" 24;
  • по банков път, IBAN: BG33 UNCR 7527 3154 6320 00, UNCRBGSF.
Одобрил: Цвета Темелкова - началник на отдел РАСД; Последна промяна на 05 Март 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол