web accessibility bulgarian flag english flag

Ръководство

проф. д-р Илиян Иванов

Директор

0301/6-23-39
e-mail: iiiliyan @ abv.bg

доц. д-р Русалена Пенджекова - Христева

Зам.-директор

0301/6-23-39

e-mail: rusalena @ abv.bg

Филиален съвет  

Списък на членовете на ФС 

 

Последна промяна на 13 Март 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Телефон: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390, 032/635 049

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Социални мрежи

instagram youtube
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg