web accessibility bulgarian flag english flag

Ръководство

проф. д-р Илиян Иванов

Директор

0301/6-23-39
e-mail: iiiliyan @ abv.bg

доц. д-р Русалена Пенджекова - Христева

Зам.-директор по учебна дейност

0301/6-23-39

e-mail: rusalena @ abv.bg

доц. д-р Ивайло Старибратов

Зам.-директор по научноизследователска и проектна дейност, международно сътрудничество

0301/6-23-39

e-mail: ivostar @ abv.bg

Филиален съвет  

Списък на членовете на ФС 

 

Последна промяна на 03 Септември 2018