web accessibility bulgarian flag english flag

Ръководство

Ръководство

 Светослав Енчев
 Председател

 e-mail: svetlyo_enchev@abv.bg

 тел. 0893 56 86 86

 Биляна Стефанова
 Секретар

 e-mail: bilyanastefanova@abv.bg

 тел. 0893 56 86 75

 Мария Бъчварова
 Заместник-председател

 "Учебна, проектна и научноизледователска дейност"

 e-mail: maria_bychvarova@abv.bg

 тел. 0893 56 86 78

 Ива Койчева
 Заместник-председател

 "PR, културни и социални дейности"

 e-mail: koi4eva_1990@abv.bg

 тел. 0893 56 86 82

 Николай Чавдаров
 Заместник-председател

 "Информационно и техническо обслужване"

 e-mail: chavdarovnikolai@gmail.com

 тел. 0893 56 86 85

 

Кристина Петкова
Касиер

 e-mail: christina.petkovaaa@gmail.com

Теодора Цонева
Експерт Човешки ресурси

 e-mail: teodoranelianova@gmail.com

 тел. 0893 56 86 87

 

Контролен съвет

 Мирослав Радичев
 Координатор

  e-mail: miroe250@abv.bg

 тел. 0893 56 86 77

Постоянни комисии

 Изабела Петкова

"Стипендии и общежития"

 e-mail: izabela_30@mail.bg

 Мария Бъчварова

"Учебна, проектна и научноизледователска дейност"

 e-mail: maria_bychvarova@abv.bg

 Ива Койчева

 "PR, културни и социални дейности"

 e-mail: koi4eva_1990@abv.bg

 Кристина Петкова

 "Връзки с обществеността и международна дейност"

 e-mail: christina.petkovaaa@gmail.com

 Николай Чавдаров

 "Информационно и техническо обслужване"

 e-mail: chavdarovnikolai@gmail.com

 Биляна Стефанова

 "Правно-административни въпроси, жалби и предложения"

 e-mail: bilyanastefanova@abv.bg

 Желязко Атанасов

 "Спорт"

 e-mail: Jelqzko_ai@abv.bg

 

Координати:

каб. 104 - Ректорат

Нова сграда - до 1 аула

 

тел: 032/ 261 296

e-mail: ss@uni-plovdiv.bg

e-mail: student.consult.pu@gmail.com

web: ss.uni-plovdiv.bg

Facebook page: Студентски съвет ПУ "Паисий Хилендарски"

 

Последна промяна на 17 Януари 2018
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg