уеб достъпен сайт български език английски език

Ръководство

Ръководство

 Виктория Палигорова
 Председател

 e-mail: stu1707253048@uni-plovdiv.bg

 тел. 0898 23 13 63

 Станислава Токова
 Секретар

 e-mail: stu1706421057@uni-plovdiv.bg

 тел. 0883 33 01 98

 Роксана Филипова
 Заместник-председател

 "Информационно и техническо обслужване"

 e-mail: stu1701321013@uni-plovdiv.bg

 тел. 0898 43 66 84

 

 Теодора Цонева
 Експерт Човешки ресурси

 e-mail: stu1908887002@uni-plovdiv.bg

 тел. 0893 56 86 87

 

Контролен съвет

 Стоян Стоянов
 Координатор

  e-mail: stu1706191013@uni-plovdiv.bg

 тел. 0887 40 70 76

Постоянни комисии

 Виктория Палигорова

 "Стипендии и общежития"
 "Учебна, проектна и научноизледователска дейност"

 e-mail: stu1707253048@uni-plovdiv.bg

 Ива Койчева

 "PR, културни и социални дейности"

 e-mail: stu2006192046@uni-plovdiv.bg

 Мадлен Китина

 "Връзки с обществеността и международна дейност"

 e-mail: stu1803711045@uni-plovdiv.bg

 Роксана Филипова

 "Информационно и техническо обслужване"

 e-mail: stu1701321013@uni-plovdiv.bg

 Станислава Токова

 "Правно-административни въпроси, жалби и предложения"

 e-mail: stu1706421057@uni-plovdiv.bg

 Елена Недева

 "Спорт"

 e-mail: stu1706191034@uni-plovdiv.bg

 

Координати:

каб. 104 - Ректорат

Нова сграда - до 1 аула

 

тел: 032/ 261 296

e-mail: ss@uni-plovdiv.bg

e-mail: student.consult.pu@gmail.com

web: ss.uni-plovdiv.bg

Facebook page: Студентски съвет ПУ "Паисий Хилендарски"

 

Последна промяна на 08 Юни 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол