web accessibility bulgarian flag english flag

КСК 2013 г.

НОВО! Обява за допълнителен прием на кандидат-студенти по факултети и специалности след III класиране

(Допуска се и кандидатстване с гореобявените допълнителни тестове за платена форма на обучение на завършилите вече висше образование)

 РЕДОВНА КАМПАНИЯ

ТРETО КЛАСИРАНЕ (проверка с вх. номер от редовната кампания)

Класиране и записване на новоприети студенти 2013 г. 

Записване и декларации при инспектора в специалността, в която сте приети 

Минимални балове от III класиране

Минимални балове от II класиране

Минимални балове от I класиране 

Проверка на оценки от кандидатстудентски изпити             

Комисии по разглеждане на конкурсните работи

Критерии за оценяване на кандидатстудентските работи

Разпределение по зали за кандидатстудентски изпити 2013 г.

На вниманието на кандидат-студентите за специалности "Математика", "Бизнес математика" и "Приложна математика"!

Прием On-line – от 18.06. до 15.07.2013 г. (необходима е регистрация в e-pay или плащане в офисите на easypay)

Прием на документи

Признати оценки от олимпиади

Кандидатстудентски изпити 2013 г.

Специалности – 2013 г.

Образуване на бала за класиране – 2013 г. (Приложение №1)

Специалности, при които оценката от ДЗИ заменя оценката от конкурсен изпит

Места за прием за 2013/2014 г. по специалности и форми на обучение

 

 

 Кандидатстудентска информация на тел.: 032/261 302 и 032/261 303

 

Последна промяна на 30 Януари 2014
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg