уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Структура
  4. »
  5. Синдикати
  6. »
  7. Федерация на университетските синдикати - ФУНИС

Федерация на университетските синдикати - ФУНИС

Федерация на университетските синдикати  (ФУНИС) при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

ФУНИС при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ е част от Федерация на университетските синдикати  (ФУНИС), в която се обединяват автономни синдикални организации от институции в системата на висшето образование. Тя е учредена през 1992г. в гр. София и е регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел на СГС под №1095, том 17, с.72 по ф.д.11729/1993г. със седалище гр.София, община „Студентски град” бл.10.

Във ФУНИС при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ могат да членуват работещи в Университета, преподаватели и служители при заявено намерение за членство чрез писмено заявление, представено до председателя на ФУНИС.

 

Председател на ФУНИС при ПУ „П.Хилендарски“
Вили Спасова Янчева

За контакт:
e-mail -  vilispasova@uni-plovdiv.bg
тел - 032/261-718

 

Заявление за членство във ФУНИС

 

Последна промяна на 09 Ноември 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол