уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Информационни ресурси
  4. »
  5. Профил на купувача (Обществени поръчки)
  6. »
  7. Обществени поръчки - процедури
  8. »
  9. Доставка на оборудване за научноизследователска дейност по работни пакети 6, 7, 10, 11 и 12 за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив по обособени позиции – етап 3A1

Доставка на оборудване за научноизследователска дейност по работни пакети 6, 7, 10, 11 и 12 за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив по обособени позиции – етап 3A1

Документ Дата на публикуване
1  Пазарни консултации 19.11.2019г.
2  Технически спецификации 19.11.2019г.
3.  Доклад за пазарни п-я 10.12.2019г.
4  Решение 20.12.2019г.
5.  Обявление 20.12.2019г.
6.  Документация 20.12.2019г.
7  Приложение 5 Декларация 20.12.2019г.
8  Проект на договор-пр.4 20.12.2019г.
9  Техническа спецификация 20.12.2019г.
10  Техническо предложение 20.12.2019г.
11  Ценово предложение 20.12.2019г.
12  ЕЕДОП 20.12.2019г.
13  Протокол № 1 30.01.2020г. 
14  Съобщение 16.03.2020г. 
15  Протокол № 2 27.04.2020г. 
16  Протокол № 3 27.04.2020г.
17  Протокол № 4 27.04.2020г.
18 Протокол № 5 27.04.2020г.
19  Доклад 27.04.2020г.
20 Решение 27.04.2020г.
21 Обявление за възложена поръчка

15.05.2020г.

22 Решение за изменение

15.06.2020г.

23  Обявление за възложена поръчка 30.06.2020г. 
24  Договори с приложения  30.06.2020г.
25 Обявления за приключен договор 03.08.2020г.
26 Обявления за приключен договор 18.09.2020г.
27 Обявления за приключен договор 16.10.2020г.
28 Обявление за приключен договор 07.12.2020г.
29 Обявления за приключен договор 10.12.2020г.
30 Обявления за приключен договор 07.01.2021г.
31 Обявления за приключен договор 16.03.2021г.

 

Последна промяна на 16 Март 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол