уеб достъпен сайт български език английски език

Теория и история на правото

Преподавател Телефон/Имейл/Уебстраница

{{ staff.ShortName}} {{ staff.AcDegreeShort}} {{ staff.ShortName}} {{ staff.ScienceDegree}} {{ staff.FirstName}} {{ staff.MiddleName}} {{ staff.FirstName}} {{ staff.LastName}}

{{ staff.Position}}

{{ staff.Phone}}

{{staff.Email}}

Лична уебстраница

Последна промяна на 08 Януари 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол