web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Факултети » Химически » Катедри » Аналитична химия и компютърна химия

Аналитична химия и компютърна химия

Катедра "Аналитична химия и компютърна химия"

 

Доц. д-р Кирил Костов Симитчиев
Ръководител катедра

тел.: 261 467
e-mail: kiril @ uni-plovdiv.bg

Проф. дхн Пламен Николов Пенчев

тел.: 261 442
e-mail: plamen @ uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Веселин Йорданов Кметов

тел.: 261 337
e-mail: kmetov @ uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Виолета Миленкова Стефанова

тел.: 261 337
e-mail: stefanova @ uni-plovdiv.net

Доц. д-р Николай Тодоров Кочев

тел.: 261 447
e-mail: nick @ uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Атанас Танов Терзийски

тел.: 261 449
e-mail: atanas @ uni-plovdiv.net

Гл. ас. д-р Огнян Петков Пукалов

тел.: 261 447
e-mail: oggy @ uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Деяна Любомирова Георгиева

тел.: 261 467
e-mail: georgieva @ uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Веселина Христева Паскалева

тел.: 261 449
e-mail: vessy @ uni-plovdiv.net

Гл. ас. д-р Евелина Константинова Върбанова

тел.: 261 439
e-mail: evarbanova @ uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Слава Христова Цонева

тел.: 261 446
e-mail: slavats @ uni-plovdiv.net

Ас. Лидия Иванова Кайнарова

тел.: 261 204
e-mail: lykainarova @ gmail.com

Химик Петя Николова Балабанова

тел.: 261 398
e-mail: balabanova @ uni-plovdiv.bg

Химик Стиляна Николаева Семерджиева

тел.: 261 398
e-mail: semerdjieva @ uni-plovdiv.net

Физик Стоян Иванов Тенев

тел.: 261 461
e-mail: sttenev @ uni-plovdiv.bg

Последна промяна на 06 Януари 2020