SSL Certificates web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Факултети » Химически » Катедри » Аналитична химия и компютърна химия

Аналитична химия и компютърна химия

Катедра "Аналитична химия и компютърна химия"

 

Доц. д-р Веселин Йорданов Кметов Ръководител катедра

тел.: 261 337 e-mail: kmetov@uni-plovdiv.bg

Проф. дхн Георги Николов Андреев

тел.: 261 442 e-mail: andreev@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Драга Атанасова Цонкова

тел.: 261 467 e-mail: draga@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Виолета Миленкова Стефанова

тел.: 261 337 e-mail: stefanova@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Николай Тодоров Кочев

тел.: 261 447 e-mail: nick@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Христина Георгиева Малакова

тел.: 261 467 e-mail:

Гл. ас. д-р Пламен Николов Пенчев

тел.: 261 446 e-mail: plamen@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Атанас Танов Терзийски

тел.: 261 449 e-mail: atanas@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Живко Иванов Денчев

тел.: 261 334 e-mail: jid@uni-plovdiv.bg

Ст. ас. Деяна Любомирова Георгиева тел.: 261 439 e-mail: georgieva@uni-plovdiv.bg

Ст. ас. Огнян Петков Пукалов

тел.: 261 447 e-mail: oggy@uni-plovdiv.bg

Ас. д-р Кирил Костов Симитчиев тел.: 261 204 e-mail: kiril@uni-plovdiv.bg

Химик Неда Димитрова Данова

тел.: 261 438 e-mail: neda@uni-plovdiv.bg

Химик Петя Николова Балабанова

тел.: 261 398 e-mail: balabanova@uni-plovdiv.bg

Химик Василка Василева Стефанова

тел.: 261 398 e-mail: vasi@uni-plovdiv.bg

Физик Стоян Иванов Тенев

тел.: 261 461 e-mail: sttenev@uni-plovdiv.bg

Последна промяна на 10 Октомври 2011