web accessibility bulgarian flag english flag

Допълнителна квалификация

 

За да заявите желание за включване в допълнителните квалификации, заповядайте в стая 125, ет. 1 на Нова сграда на ПУ, обадете се на +359 32 261 791 или пишете на e-mail: dkprps@gmail.com

 

 

ДКПРПС предлага следните ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ:

 

1. „СЛУХОВО-РЕЧЕВА РЕХАБИЛИТАЦИЯ“

Професионална квалификация: РЕХАБИЛИТАТОР НА СЛУХА И ГОВОРА

 

2. „РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ“

Професионална квалификация: РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

 

3. „ЛОГОПЕДИЯ“

Професионална квалификация: ЛОГОПЕД

 

4. „ПЕДАГОГИКА НА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ“

Професионална квалификация: УЧИТЕЛ НА ДЕЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ

 

5. „ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ“

Професионална квалификация: ДЕТСКИ УЧИТЕЛ

 

6. „УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ“ - задочно

Професионална квалификация: УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ

Информация за магистърска програма "Учител по химия" може да намерите на сайта на Химически факултет, 032 261 402

 

7. „УЧИТЕЛ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА“ - задочно

Професионална квалификация: УЧИТЕЛ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

 

8. "УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ"

Професионална квалификация: УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ 

Информация за магистърска програма "Учител по биология" може да намерите на сайта на Биологически факултет, +359 32 261 566                               

 

9. "ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ"

Професионална квалификация: УЧИТЕЛ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ     

 

10. "УЧИТЕЛ ПО ФИЛОСОФИЯ" - за неспециалисти (психолози и социолози)

Професионална квалификация: УЧИТЕЛ ПО ФИЛОСОФИЯ       

 

 

11. "УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ" - подробности на тел. 032 261 799, ФМИ

 

12. "УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА" - подробности на тел. 032 261 799, ФМИ

   

13. "УЧИТЕЛ ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ/ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

Професионална квалификация: УЧИТЕЛ ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ / ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

 

14. "УЧИТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ"

Присъдена допълнителна професионална квалификация „Учител по икономически дисциплини“

* Има възможност за сформиране на група и за провеждане на обучението и във ПУ - Филиал "Любен Каравелов", град Кърджали - (0361) 6 23 52

 

15. "УЧИТЕЛ ПО РЕЛИГИЯ (ХРИСТИЯНСТВО - ПРАВОСЛАВИЕ, НЕКОНФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ)"

Присъдена допълнителна професионална квалификация „Учител по религия“

 

16. "УЧИТЕЛ ПО ИНЖЕНЕРНИ ДИСЦИПЛИНИ"

Присъдена допълнителна професионална квалификация „Учител по инженерни дисциплини“

 

ПРЕДСТОИ

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Тук: https://forms.gle/8m5CTR8Cfj6vo9iY7 може да заявите желанието си за участие в допълнителна квалификация "Учител по философия" с хорариум 270 академични часа, продължителност 1 година /12 месеца/ и начин на дипломиране - държавен практико-приложен изпит, която стартира на 02.11.2019 г. от 9,30 часа в Нова сграда на ПУ, стая 125.

Цена на обучението: 1000 лв., платими на две вноски по 500 лв.

За допълнителната квалификация могат да кандидатстват лица с висше образование, както следва:

Професионално направление: философия
Специалност: всички специалности
Професионална квалификация: философ и др.

Професионално направление: психология
Специалност: всички специалности
Професионална квалификация: психолог и др.

Професионално направление: социология, антропология и науки за културата
Специалност: всички специалности
Професионална квалификация: социолог и др.

Професионално направление: религия и теология
Специалност: всички специалности
Професионална квалификация: учител по…

 

 

Уважаеми колеги,

Тук https://forms.gle/kCrxgZ9dbSXqoqWz5 може да заявите желанието си за участие в допълнителна квалификация "Учител по техника и технологии / технологии и предприемачество", с присъдена професионална квалификация "Учител по техника и технологии / технологии и предприемачество" до 17.11.2019 г. (продължителност: 12 месеца, цена - 1000 лв., платими на две такси по 500 лв.)

За допълнителната квалификация могат да кандидатстват лица, притежаващи висше образование, както следва:

1. Професионално направление: педагогика на обучението по...
Специалност: всички специалности, включващи география
С професионална квалификация: учител по география/учител по география и икономика

2. Професионално направление: педагогика на обучението по...
Специалност: всички специалности, включващи химия
С професионална квалификация: учител по химия/учител по химия и опазване на околната среда

3. Професионално направление: педагогика на обучението по...
Специалност: всички специалности, включващи физика
С професионална квалификация: учител по физика/учител по физика и астрономия

4. Професионално направление: педагогика на обучението по...
Специалност: всички специалности, включващи информатика
С професионална квалификация: учител по математика/учител по информатика или учител по информатика и информационни технологии

5. Професионално направление: от област на висшето образование технически науки
Специалност: всички специалности
С професионална квалификация: инженер и др.

6. Професионално направление: педагогика
Специалност: всички специалности
С професионална квалификация: педагог, учител

7. Професионално направление: науки за земята
Специалност: география
С професионална квалификация: учител по география/учител по география и икономика

8. Професионално направление: химически науки
Специалност: всички специалности
С професионална квалификация: учител по химия/учител по химия и опазване на околната среда

9. Професионално направление: физически науки
Специалност: всички специалности
С професионална квалификация: учител по физика/учител по физика и астрономия

10. Професионално направление: информатика и компютърни науки
Специалност: всички специалности
С професионална квалификация: учител по информатика или учител по информатика и информационни технологии

11. Професионално направление: педагогика на обучението по…
Специалност: всички специалности, включващи информатика или информационни технологии
С професионална квалификация: учител по информатика или учител по информатика и информационни технологии

На 18.11.19 г. ще се свържем са вас, за да уточним подробностите около старта на обучението.

 

ФИНАЛЕН ДОКУМЕНТ: СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

 

За да заявите желание за включване в допълнителните квалификации, заповядайте в стая 125, ет. 1 на Нова сграда на ПУ, обадете се на +359 32 261 791 или пишете на e-mail: dkprps@gmail.com

 

Обучението стартира веднага след сформиране на група от 10 обучеми.

 

 

 

 

Последна промяна на 29 Октомври 2019