web accessibility bulgarian flag english flag

Допълнителна квалификация

 

ЗА ВСИЧКИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ:

 

- срок на обучение 1 година (12 месеца);

- съботно-неделна форма за обучение;

- цена - две такси по 500 лв. (общо 1000 лв.);

- записването е целогодишно;

- обучението стартира след сформиране на група от не по-малко от 10 обучаеми, за което заявилите желание за включване биват уведомявани своевременно.

 

За допълнителните квалификации имат право да кандидатстват лица, притежаващи висше образование и отговарящи на изискванията на Наредба № 15 от 22.07.2019 г. на МОН

 

Наредба № 15 на МОН

 

За да заявите желание за включване в допълнителните квалификации, заповядайте в стая 125, ет. 1 на Нова сграда на ПУ, обадете се на +359 32 261 791 или пишете на e-mail: dkprps@gmail.com

 

 

ДКПРПС предлага следните ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ:

 

1. „СЛУХОВО-РЕЧЕВА РЕХАБИЛИТАЦИЯ“

Професионална квалификация: РЕХАБИЛИТАТОР НА СЛУХА И ГОВОРА

 

2. „РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ“

Професионална квалификация: РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

 

3. „ЛОГОПЕДИЯ“

Професионална квалификация: ЛОГОПЕД

 

4. „ПЕДАГОГИКА НА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ“

Професионална квалификация: УЧИТЕЛ НА ДЕЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ

 

5. „ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ“

Професионална квалификация: ДЕТСКИ УЧИТЕЛ

 

6. „УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ“ - задочно

Професионална квалификация: УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ

Информация за магистърска програма "Учител по химия" може да намерите на сайта на Химически факултет, 032 261 402

 

7. „УЧИТЕЛ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА“ - задочно

Професионална квалификация: УЧИТЕЛ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

 

8. "УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ"

Професионална квалификация: УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ 

Информация за магистърска програма "Учител по биология" може да намерите на сайта на Биологически факултет, +359 32 261 566                               

 

9. "ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ"

Професионална квалификация: УЧИТЕЛ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ     

 

10. "УЧИТЕЛ ПО ФИЛОСОФИЯ" - за неспециалисти (психолози и социолози)

Професионална квалификация: УЧИТЕЛ ПО ФИЛОСОФИЯ       

 

 

11. "УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ" - подробности на тел. 032 261 799, ФМИ

 

12. "УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА" - подробности на тел. 032 261 799, ФМИ

   

13. "УЧИТЕЛ ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ/ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

Професионална квалификация: УЧИТЕЛ ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ / ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

 

14. "УЧИТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ"

Присъдена допълнителна професионална квалификация „Учител по икономически дисциплини“

* Има възможност за сформиране на група и за провеждане на обучението и във ПУ - Филиал "Любен Каравелов", град Кърджали - (0361) 6 23 52

 

15. "УЧИТЕЛ ПО РЕЛИГИЯ (ХРИСТИЯНСТВО - ПРАВОСЛАВИЕ, НЕКОНФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ)"

Присъдена допълнителна професионална квалификация „Учител по религия“

 

16. "УЧИТЕЛ ПО ИНЖЕНЕРНИ ДИСЦИПЛИНИ"

Присъдена допълнителна професионална квалификация „Учител по инженерни дисциплини“

 

 

ФИНАЛЕН ДОКУМЕНТ: СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

 

За да заявите желание за включване в допълнителните квалификации, заповядайте в стая 125, ет. 1 на Нова сграда на ПУ, обадете се на +359 32 261 791 или пишете на e-mail: dkprps@gmail.com

 

 

 

 

 

Последна промяна на 09 Януари 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg