web accessibility bulgarian flag english flag

Ръководство

Химически факултет ул. "Цар Асен" №24 4000 гр. Пловдив

Доц. д-р Веселин Йорданов Кметов
Декан

тел.: 032 / 261 337
e-mail: kmetov @ uni-plovdiv.bg

Проф. д-р Гинка Атанасова Антова
Зам.-декан по учебната дейност

тел.: 032 / 261 290
e-mail: ginant @ uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Пламен Ангелов Ангелов
Зам.-декан по научната дейност

тел.: 032 / 261 347
e-mail: angelov @ uni-plovdiv.bg

Ирина Иванова Керина
Секретар на факултета

тел.: 032 / 261 402
e-mail: kerina @ uni-plovdiv.bg

Яна Цветанова Петрова
Инспектор от Учебен отдел

тел.: 032 / 261 319
e-mail: petrova @ uni-plovdiv.bg
Последна промяна на 17 Декември 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

perimed-logo
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол