web accessibility bulgarian flag english flag

Ръководство

Химически факултет ул. "Цар Асен" №24 4000 гр. Пловдив

Доц. д-р Веселин Йорданов Кметов
Декан

тел.: 032 / 261 337
e-mail: kmetov @ uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Виолета Миленкова Стефанова
Зам.-декан по учебната дейност

тел.: 032 / 261 337
e-mail: stefanova @ uni-plovdiv.bg

Проф. д-р Гинка Атанасова Антова
Зам.-декан по научната дейност

тел.: 032 / 261 290
e-mail: ginant @ uni-plovdiv.bg

Ирина Иванова Керина
Секретар на факултета

тел.: 032 / 261 402
e-mail: kerina @ uni-plovdiv.bg

Невена Димитрова Тиролска
Инспектор от Учебен отдел

тел.: 032 / 261 319
e-mail: ntirolska @ uni-plovdiv.bg

 

Последна промяна на 02 Януари 2018