уеб достъпен сайт български език английски език

Ръководство

Философско-исторически факултет

ул. "Цар Асен" №24, 4000 гр. Пловдив

 

Име

Телефон

Имейл

Приемно време
(за студенти)

 доц. д-р Стойка Пенкова
Декан

 032 261 433

 penkova@uni-plovdiv.bg

 понеделник
 12.00 – 13.30
 (в Деканата)

 доц. д-р Валентин Аспарухов
Зам.-декан

 032 261 433

 v_asparuhov@uni-plovdiv.bg 

 сряда
 10.30 – 12.00
 (в Деканата)

 доц. д-р Меглена Златкова
 Зам.-декан

 032 261 433

 meglena.zlatkova@uni-plovdiv.bg 

 

 

 Десислава Димитрова
 Секретар на ФИФ

 032 261 433

 desislavadimitrova@uni-plovdiv.bg 

 

 Кремена Цанкова
 Секретар на ФИФ

 032/261 433

 krem_che@uni-plovdiv.bg 

 всеки ден
 10.00 – 12.00
 (в Деканата)

 

Последна промяна на 21 Април 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол