web accessibility bulgarian flag english flag

Ръководство

Философско-исторически факултет

ул. "Цар Асен" №24 4000 гр. Пловдив

 

 

име

телефон

мейл

приемно време

(за студенти)

доц. д-р Красимира Кръстанова

Декан

032 261 434

krkrastanova@uni-plovdiv.net

 

понеделник 12.00–13.30

(в Деканата)

Доц. д-р Валентин Петрусенко

Зам.-декан

032 261 434

petrus@uni-plovdiv.bg

 

вторник

10.00–12.00

(в Деканата)

Доц. д-р Сийка Ковачева

Зам.-декан

032 261 434

siykakovacheva@gmail.com

 

 

1 сряда 10.00-12.00

(катедра “Приложна и институционална социология”)

Десислава Димитрова

Секретар на ФИФ

 032 261 433

desislavadimitrova@uni-plovdiv.net

 

 

понеделник - петък

10:00-12:00

 

 

 

 

Последна промяна на 24 Октомври 2016