уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Интердисциплинарен семинар на тема: Българското средновековие – контексти, прочити, употреби

Интердисциплинарен семинар на тема: Българското средновековие – контексти, прочити, употреби

 

Университетският център за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти

 

ACADEMIA IUVENTUTIS

 

ОБЯВЯВА:

И Н Т Е Р Д И С Ц И П Л И Н А Р Н И  С Е М И Н А Р И

В Т О Р И   К Р Ъ Г

 

ЮЛИ - НОЕМВРИ 2021 Г.

Първият от този кръг интердисциплинарни семинари е на тема: 

БЪЛГАРСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ – КОНТЕКСТИ, ПРОЧИТИ, УПОТРЕБИ

 

Семинарът ще се проведе в периода 14 – 17 юли 2021 г.

 

Място на провеждане:

14 юли – ПУ „Паисий Хилендарски“, Заседателна зала

15,16 и 17 юли – Пампорово, Учебна база на ПУ „Паисий Хилендарски“

 

Програмата на семинара можете да намерите ТУК.

 

За повече информация, посетете:

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/2318/

 

 

Одобрил: проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева; Последна промяна на 2021-06-17 09:33:45
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол