web accessibility bulgarian flag english flag

КСК 2012 г.

Редовна кампания

Минимални балове - III класиране

Минимални балове - II класиране

Минимални балове - I класиране

ИНСПЕКТОРИТЕ В ОТДЕЛ “УЧЕБЕН”, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ

Онлайн кандидатстване

Разпределение по зали за редовните кандидатстудентски изпити 2012 г.

Специалности - 2012 г.

Кандидатстудентски изпити 2012 г.

Образуване на бала за класиране -2012 г.

Специалности, при която оценката от ДЗИ заменя оценката от конкурсен изпит

Класиране и записване на новоприетите студенти 2012 г.

Места за прием за 2012/2013 г. по специалности и форми на обучение


Предварителна кампания

Предварителни кандидатстудентски изпити 2012 г.

Разпределение по зали за предварителните кандидатстудентски изпити 2012 г.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Допълнителeн прием на кандидат-студенти по факултети и специалности (1.10.-14.10.2012)

Удължен прием на кандидатстудентски документи

Записване с отл. оценка на предв. изпит

Още една спец. във Филологическия факултет

За повече информация, условия за кандидатстване и анотация на специалностите търсете справочника на ПУ "Паисий Хилендарски" -  в книжарниците на университета!

Последна промяна на 18 Февруари 2013
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg