web accessibility bulgarian flag english flag

Качество и атестация

Приемането на Системата за осигуряване, поддържане и развиване на качеството на обучението и на образователния продукт е стратегическо решение на Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" (протокол № 17 / 24.10.2005), с което се:

  • гарантира постоянното подобряване качеството на обучението и образователният продукт, предлаган във всички образователни степени и всички форми на обучение, в съответствие със законовите разпоредби и изискванията на потребителите - студенти, докторанти, както и на работодателите и партньорите в условия на променящите се потребности на глобализиращия се национален и европейски пазар на труда;
  • осигурява прозрачност на дейността си и възможност за обективна оценка на качеството на обучението и образователния продукт, както за своите студенти и докторанти, така и за обществеността, партньорите и националните и международни институции;
  • изгражда система за контрол и оценка, която стимулира преподавателите и структурите към съзнателно, постоянно развитие и отговорност за качеството на обучението и образователния продукт;
  • създава, подържа и обработва база от обективни данни, които да служат за ефективното управление и постоянно повишаване качеството на образователния продукт от оторизираните органи.

Пълния текст можете да видите тук.

Последна промяна на 11 Април 2018
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg