web accessibility bulgarian flag english flag
    Начало » Управление » Университетски омбудсман

Университетски омбудсман

Академичният съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, на основание чл. 136, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на ПУ, избра доц. д-р Христо Паунов за Университетски омбудсман.

 

 Hristo Paunovlogo-ombudsman

 

 

Университетският омбудсман подкрепя, подпомага и се застъпва за правата на членовете на академичната общност, включително като съдейства за благоприятно уреждане на възникнали вътрешно университетски спорове, както и с трети, външни за Университета лица и организации. 
Университетският омбудсман осъществява своята дейност въз основа на законите, Правилника за устройството и дейността на ПУ и правила за неговата дейност, приети от Академичния съвет.
 
 
Приемно време:
- вторник - от 9:00 до 12:00 ч.
- четвъртък - от 15:00 до 17:00 ч.
каб. 122, ет. 1, Ректорат на ПУ
ел. поща: ombudsman@uni-plovdiv.bg
Последна промяна на 23 Ноември 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg