уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » „Проект СИРИУС - усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”

„Проект СИРИУС - усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”

     На 25.4. (четвъртък), от 10:00 ч. в зала „Компас”, в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0041, финансиран от ЕСФ, ще се проведе представяне на Проект „СИРИУС” (Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи).

    Детайли за проекта

    Поканват се всички интересуващи се университетски преподаватели, служители и студенти.

Валидност до: 2013-04-25; Одобрил: проф. д-р Росица Донева; Последна промяна на 2013-04-24 11:27:57
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол