уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » „Проект за създаване на Пловдивски електронен университет”

„Проект за създаване на Пловдивски електронен университет”

На 25.4. (четвъртък), от 11:00 – 12:00 ч. в Заседателната зала (УИЦ), в рамките на Проект BG051PO001-4.3.04-0064 „Пловдивски е-университет”, финансиран от ЕСФ, ще се проведе дискусионен семинар на тема:

„Проект за създаване на Пловдивски електронен университет”.

Поканват се всички интересуващи се университетски преподаватели, служители и студенти.

 

Валидност до: 2013-04-25; Одобрил: проф. дмн Георги Тотков; Последна промяна на 2013-04-22 12:56:57
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол