уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Обучителен семинар за преподаватели

Обучителен семинар за преподаватели

На 20.4. (събота), от 12:00 – 14:00 ч. в зала КОМПАС (Ректората), в рамките на Проект BG051PO001-4.3.04-0064 „Пловдивски е-университет”, финансиран от ЕСФ, ще се проведе  обучителен семинар за преподаватели на тема:

„Мултимедийни елементи на е-учебници в платформа за е-обучение”.

 

Поканват се всички интересуващи се университетски преподаватели (спец. разработващите е-курсове по Проекта).

Валидност до: 2013-04-21; Одобрил: проф. дмн Георги Тотков; Последна промяна на 2013-04-15 11:53:51
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол