уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Събития
  4. »
  5. IХ-та МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ – Пловдив 2022

IХ-та МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ – Пловдив 2022

Клуб на Младите учени

при

Съюз на Учените в България – Пловдив

 

Ви кани да вземете участие в

-та МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ – Пловдив 2022

14-15 ЮЛИ 2022 г.,

В ОНЛАЙН ФОРМАТ

Целта на конференцията е да даде възможност за изява на млади учени – за придобиване на опит и увереност в представянето на научни идеи и резултати пред академичната общност, както и за провеждане на научни дискусии с български и чуждестранни учени.

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ

  • 1 юли 2022 г. – Регистрация за участие в конференцията и изпращане на резюмета.
  • 10 юли 2022 г. – Плащане на такса-правоучастие.
  • 15 август 2022 г. – Изпращане на пълния текст на докладите.
  • 15 септември 2022 г. – Изпращане на рецензии.
  • 30 септември 2022 г. – Изпращане на окончателния вариант на докладите.

 

Сайт на конференцията: https://usb-plovdiv.org/ix-young-scientists-conference-2022/

Последна промяна на 2022-05-26 11:53:10
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол