уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Събития
  4. »
  5. Лекция на тема: „Социална Европа по време на криза (2020-2022 г.): Високи амбиции, солидарност и блокажи“

Лекция на тема: „Социална Европа по време на криза (2020-2022 г.): Високи амбиции, солидарност и блокажи“

Лекция  на Славина Спасова, изследовател в

Европейската социална обсерватория (European Social Observatoire)

на тема: „Социална Европа по време на криза (2020-2022 г.):

Високи амбиции, солидарност и блокажи“

в рамките на

Цикъл публични лекции „Европейска политика и практика в науката, технологиите и иновациите“

(20 май 2022 г.), място: ПУ „П. Хилендарски“, на място в зала „Компас“ и чрез онлайн връзка,     час: 15:00-16:30 ч.

Линк: https://us02web.zoom.us/j/85866306792?pwd=MEFLbm15MVpBVzhhMWl6V2IxS0w4Zz09

Meeting ID: 858 6630 6792

Passcode: 337567

 

Организатор: „Жан Моне“ център за високи постижения към ПУ „П. Хилендарски“;

Форма на провеждане: хибридна (пряко участие/дистанционно включване);

Регламент: изказването по конкретната тема продължава в рамките на 60 минути. В края на лекцията ще бъде отделено време от 30 мин. за дискусия. По желание могат да се използват презентации.

С настоящата серия от лекции екипът на Центъра за високи постижения „Жан Моне“ цели да подпомогне учените и студентите в Пловдивски университет и останалите университети в града във връзка с предизвикателствата по изграждане на новата мрежа от изследователски университети в България. Лекциите са отворени както за членовете на академичната общност от ПУ, така и за учени и студени от останалите пловдивски ВУЗ, особено тези от Медицински университет Пловдив, който е водещия изследователски университет в града.

Центърът и неговите сътрудници имат акумулиран опит в областта на социология на иновациите и икономика на техническата промяна, включително по управление на приложните изследвания, трансфер на технологии, академично предприемачество и създаване на университетски спин-офф фирми, както и патентната защита научни резултати. Част от този опит е натрупан и в рамките на двата проекта „Университетски център за трансфер на знания и технологии „Пълдин“ (финансиран от Фонд Научни изследвания при ПУ „Паисий Хилендарски“, конкурс „Инкубатор за наука и предприемачество“ (2011-2012) и „Изграждане на капацитет за трансфер на технологии в ПУ „Паисий Хилендарски“, (ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, К-21-00-9/02.10.2013, 2012-2015 г.).

Лекциите целят да изяснят основите на взаимоотношенията между университетите и фирмите от индустрията и останалите сфери на икономиката и обществото, основните психологически, организационно-културни и финансови проблеми в този процес, както и необходимите стъпки за създаване на подходяща институционална, правна и организационна атмосфера в университета, стимулираща академичното предприемачество и трансфера на технологии на институционално ниво.

Макар усилията за стимулиране на академичното предприемачество в ПУ да започнаха още от 2011 г., все още предстои много работа. Ключова предпоставка за изграждане на ефективна и устойчива предприемаческа среда е научно-приложната дейност и трансферът на технологии, като неин фундамент, да бъдат положени в стратегически контекст и климат на мотивиране, овластяване и гласуване на доверие на непосредствените изпълнители – от студентите и докторантите до професорите. Успешното реализиране на мисията на изследователския университет – измервано с броя патенти, стартиращи фирми, публикации в реферирани списания в Q1 и Q2 и други показатели, предполага създаване на условия, улесняващи инициативата и самоорганизацията „отдолу“ в съчетание с висококачествени финансови, счетоводни, патенти-юридически и други услуги. И всичко това трябва да бъде съпътствано от непрекъснати усилия за удържане и повишаване на качеството на фундаментално-научните изследвания.

Програма на събитието

Откриване на лекцията (15:00-15:10 ч.)

Лекция на Славина Спасова (от 15:10 ч.)

 

За лектора:

Славина Спасова е изследовател в Европейската социална обсерватория (European Social Observatoire)  и научен сътрудник в Свободния Брюкселски Университет (Université Libre de Bruxelles). Завършила е магистърска степен по европейски науки и докторантура по политически науки, на тема професионализация и европеизацията на българските синдикати през периода 1989-2016 г. (Université Libre de Bruxelles). В момента се занимава с изследвания по социални политики на национално и европейско ниво.

Въпроси и дискусия

Валидност до: 2022-05-21; Последна промяна на 2022-05-17 16:38:11
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол