уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ на проф. д-р Йоханес Вайс Доктор хонорис кауза

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ на проф. д-р Йоханес Вайс Доктор хонорис кауза

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ

на
проф. д-р Йоханес Вайс
Доктор хонорис кауза
на тема:
"ОТ УНИВЕРСАЛИЗЪМ НА РАВЕНСТВОТО КЪМ УНИВЕРСАЛИЗЪМ НА РАЗЛИЧИЕТО
(упадък и преобразуване на претенцията за представителство при интелектуалците)"
26 март (вторник) 2013 г. от 10:30ч. в зала „Компас”, Ректорат

* Осигурен е превод на български език.

Одобрил: доц. д-р Светлана Събева - Ръководител Катедра "Социология"; Последна промяна на 2013-03-22 14:30:45
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол