уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Критерии за оценяване на дист. форми на обуч. - НАОА

Критерии за оценяване на дист. форми на обуч. - НАОА

Националната агенция за оценяване и акредитация организира среща-разговор по прилагането на Критерии за оценяване на дистанционни форми на обучение в професионални направления.

Срещите ще се проведат, както следва:

  • 06.03.2013 г. от 11.00 часа в конферентна зала на хотел „Дом на Учения на БАН”София, кв. Гео Милев, бул. „Шипченски проход" 50;
  • 13.03.2013 г. от 11.00 часа в конферентна зала „Компас” – Ректорат на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, ул. „Цар Асен” 24.
Валидност до: 2013-03-14; Одобрил: проф. дмн Георги Тотков; Последна промяна на 2013-03-11 10:17:23
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол