уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » 70 години Закон за задълженията и договорите - достижения и перспективи

70 години Закон за задълженията и договорите - достижения и перспективи

плакат

Валидност до: 2021-10-29; Последна промяна на 2021-08-11 13:46:57
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол