уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Конференция по повод на 70-год. от спасяването на българските евреи

Конференция по повод на 70-год. от спасяването на българските евреи

Конференция по повод на

70-годишнината от спасяването на българските евреи

  

По повод на 70 годишнината от спасяването на българските евреи Философско-историческият факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" организира конференция на тема: "Исторически и богословски корени на антисемитизма". Конференцията ще се проведе на 8 март 2013 г. в залата на Общинския съвет, Пловдив, ул. Авскентий Велешки № 20, с начало 9.30 ч.

Заповядайте!

За повече информация: http://bg70.uni-plovdiv.net/home

Валидност до: 2013-03-09; Одобрил: доц. д-р Красимира Кръстанова; Последна промяна на 2013-03-01 14:31:31
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол