уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Пето балканско лятно училище по религии и обществен живот

Пето балканско лятно училище по религии и обществен живот

The Fifth Balkan Summer School on Religion and Public Life

Пловдив и Благоевград/Кюстендил, 28.06 – 11.07.2021

 

The Fifth Balkan Summer School on Religion and Public Life (https://logos.uni-plovdiv.net/bg/web/logos.etn/bssrpl) се организира от катедра „Етнология“ към Пловдивски университет  „Паисий Хилендарски“ и е част от международната научна и образователна мрежа CEDAR (http://www.cedarnetwork.org). Тя насърчава членовете на различни общности да разпознават и приемат различията си, докато работят за изграждането на граждански общества, в които съществените различия между хората не са източник на конфликти. Целите ѝ са да създаде нови практики и разбирания, за да намерим начини да живеем заедно в нашия разнообразен, но все по-взаимосвързан свят, населен с хора с различни идеи, убеждения и лоялност към различни общности.

BSSRPL, като част от мрежата на CEDAR, представлява своеобразна лаборатория за практическа педагогика на толерантността и живеенето с различията в глобалното общество. Основният акцент е поставен върху съвсем реални, критични и определящи различия, особено върху общностните и религиозните различия между хората, като отправна точка за обществено споделения живот. Основната цел на BSSRPL е да помогне на участниците да осъзнаят своите предразсъдъци и да поставят под въпрос своите приети за даденост всекидневни стереотипи спрямо другия. Това може да бъде постигнато чрез ангажирането на участниците в непрекъснат и истински диалог с „другите“, чрез който се установят текущи взаимоотношения и мрежа за взаимодействия.

До момента са проведени четири издания на BSSRPL:

  • През 2011 г. с тема „Мозайка от граници: етничност, религия и принадлежност“;
  • През 2013 г. с тема „Синкретични общества – свързване на традициите и съвременността“;
  • През 2015 г. с тема „Религиозната конверсия и границите на общността“;
  • През 2017 г. с тема „Чужденци и съседи“.

В тях са включени:

  • 84 участници от 33 държави (Азербайджан, Босна и Херцеговина, България, Великобритания, Гана, Германия, Гърция, Зимбабве, Израел, Индонезия, Иран, Испания, Италия, Канада, Кения, Китай, Косово, Мианмар, Молдова, Нигерия, Полша, Румъния, Русия, САЩ, Сърбия, Турция, Уганда, Украйна, Франция, Хърватия, Швейцария, Япония);
  • 18 лектори от 12 държави (Белгия, Великобритания, Израел, Италия, Канада, Македония, Норвегия, Полша, САЩ, Турция, Финландия, Франция);
  • 27 лектори от България.

Темата на петото издание на BSSRPL е „Споделено минало – оспорвани наследства“. То е финансирано e от ОФ „Пловдив 2019“, ННП КИННПОР към МОН, CEDAR и Пловдивския университет, и с подкрепата на Община Кюстендил. BSSRPL е част от програмата "Наследство" на Пловдив - Европейска столица на културата 2019.

Балканското лятно училище ще се проведе в периода 28.06 – 11.07.2021 г. в Пловдив, Благоевград и Кюстендил. Целта е да запознаем участниците с пъстрото културно-историческо наследство на Балканите и да предизвикаме серия от дискусии във връзка със съвременните интерпретации и употреби на миналото. Обучението включва както традиционни форми (лекции, семинари), така и иновативни подходи при представянето и осмислянето на историческите факти. Участниците ще съчетаят рефлексивното с афективното знание. В хода на програмата ще насочим вниманието върху това как етническите, религиозните и националните различия са довели до различни и контрастиращи исторически наративи. Слушането на гласа на „другите“ ще позволи на участниците да оценят предизвикателството на една нова провокативна политика на гражданство и необходимостта от различията в живота ни заедно.

Основен тематичен акцент в програмата на това издание са сложните и многопластови отношения между България и Македония през последните две столетия. Историци и етнолози, социални активисти и лингвисти от България, Северна Македония, САЩ, Великобритания ще говорят за преплетените истории на Балканите, за създаването на идентичностите, езиците и нациите, и за начина, по който тези процеси се отразяват и „(зло)употребяват“ в учебните програми от различните страни на границите. Ще проведем „открити уроци“ по история с учебници от България и Северна Македония, за да осъзнаем ключовата роля на училището в изграждането на менталните нагласи на младото поколение. Ще гледаме и дискутираме документални филми. Ще посетим храмовете на различни религии, ще се разходим из старите еврейски квартали и в някои от най-големите ромски махали, ще срещнем различни религиозни и етнически общности.

BSSRPL е адресирано към участници с разнообразен профил без ограничения във възрастта – представители на академичната общност, на неправителствения сектор, на различни културни институции (музеи, библиотеки, читалища), на частния сектор, представители на медиите, хора от различни етнически и религиозни групи, правозащитници, социални активисти. В петото издание на BSSRPL участие ще вземат 22 души от Албания, България, Република Северна Македония, Русия, Турция, Украйна, Финландия, Швейцария. Лекции, семинари и дискусии ще проведат 14 чуждестранни и български лектори.

BSSRPL дава възможност да видим в различна светлина актуалните проблеми на обществото си, но също така и да се сблъскаме и да опитаме да прекрачим отвъд собствените си мисловни и емоционални граници.

Място на провеждане в Пловдив: хотел Пълдин

Валидност до: 2021-07-12; Одобрил: Веселина Балтова; Последна промяна на 2021-06-23 13:23:36
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол