уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Финансиране на иновативни разработки

Финансиране на иновативни разработки

Покана 

до студенти и преподаватели на ПУ по повод предстояща среща/презентация със Eleven, организирана от ТТО към ПУ "Паисий Хилендарски".

по проект

№BG161PO003-1.2.02-0042

Изграждане на капацитет за трансфер на технологии в ПУ”Паисий Хилендарски"

 

Валидност до: 2013-02-26; Одобрил: Доц.д-р Иван Чалъков; Последна промяна на 2013-02-22 03:54:29
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол