web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Събития » Финансиране на иновативни разработки

Финансиране на иновативни разработки

Покана 

до студенти и преподаватели на ПУ по повод предстояща среща/презентация със Eleven, организирана от ТТО към ПУ "Паисий Хилендарски".

по проект

№BG161PO003-1.2.02-0042

Изграждане на капацитет за трансфер на технологии в ПУ”Паисий Хилендарски"

 

Валидност до: 2013-02-26; Одобрил: Доц.д-р Иван Чалъков; Последна промяна на 2013-02-22 03:54:29