уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Студентска практика, съфинансирана от "Еразъм"

Студентска практика, съфинансирана от "Еразъм"

Студентска практика, съфинансирана от "Еразъм"

когато работата е близка до изучаваната специалност 

19 февруари    15 часа  зала «Компас»

РЕКТОРАТ


             14.02.2013 г.                                                                               Длъжностно лице: Надя Кънева

Валидност до: 2013-02-19; Одобрил: Надя Кънева; Последна промяна на 2013-02-18 09:30:34
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол