уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Залесяване и озеленяване на Пловдивския университет

Залесяване и озеленяване на Пловдивския университет

В навечерието на Цветница Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ ще даде старт на кампания по залесяване на свободни площи и създаване на споделени пространства на открито на територията около всички сгради на университета и неговите филиали.

Кампанията е част от плана за отбелязване на 60-годишнината на пловдивската Алма матер и ще продължи с привличане на партньорски институции, които да се включат в каузата за опазване и облагородяване на природната среда.

На 24 април 2021 г. от 11.30 ч. студенти и преподаватели от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ ще залесяват свободните зони на територията на Новата сграда и общежитията.

Предвижда се всеки факултет и филиал на университета да посади свое дърво, като част от университетската символика в оформянето на алея на чинарите в свободната зелена зона между новата спортна зала, Новата сграда и зоната на общежитията.

 

 

Студентите, обединени от Студентски съвет, ще залесяват тревната площ на запад от корпусите на общежитията, като аранжират жива ограда на тази зона. Така те ще се присъединят към младите хора на България, подкрепящи  възникналата през 2020 г. президентската инициатива „Да засадим дърво, да възродим българската гора“, която е ежегодна е ще се провежда два пъти годишно – през пролетта и през есента в различни части на страната.

Основна нейна цел е възстановяване площта на горските територии в страната с доброволен труд чрез залесяване с характерните за всеки район дървесни видове, озеленяване на съществуващи и създаване на нови паркови пространства с доброволния труд на ученици, студенти и млади учени за съхраняване на климатичните дадености на страната.

Президентът на Републиката г-н Румен Радев, членове на неговия екип и на Администрацията на президента ще залесяват участък в Плана планина.

Заповядайте! Да засадим, да залесим, да спасим!

Валидност до: 2021-04-25; Одобрил: Веселина Балтова; Последна промяна на 2021-04-23 13:06:56
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол