уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Научен форум „Иновации и конкурентоспособност“ в ПУ „Паисий Хилендарски“

Научен форум „Иновации и конкурентоспособност“ в ПУ „Паисий Хилендарски“

На 22 октомври, от 10 часа, в зала „Компас“ на  ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се открие научен форум „Иновации и конкурентоспособност“. Програмата е официално качена на сайта conf.prowis.online. Събитието ще се проведе онлайн.

На 22 октомври ще се проведе Първата национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени „Иновации и конкурентоспособност“.

В рамките на форума, на 23 октомври Ви каним да участвате в кръгла маса, насочена към обсъждане на възможностите за оптимизиране на винарския сектор посредством иновации.

Facebook страница на проекта ще излъчи Life stream на научния форум https://www.facebook.com/prowis.online

Събитията са част от проект № КП-06-25/5/17.12.2018 „Концептуален модел за внедряване на иновации и повишаване конкурентоспособността на индустриалните предприятия“, с базова организация ПУ „Паисий Хилендарски“, финансиран от Фонд „Научни Изследвания“ към МОН.


Повече информация за форума може да намерите на сайта: https://conf.prowis.online/

Валидност до: 2020-10-24; Одобрил: Веселина Балтова; Последна промяна на 2020-10-21 11:27:28
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол