уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » ПУ представя безплатно мобилно приложение в помощ на учители, треньори и родители на деца и младежи с увреждания

ПУ представя безплатно мобилно приложение в помощ на учители, треньори и родители на деца и младежи с увреждания

На 16.09.2020 г. (сряда), 13:30 часа,  в градината на хотел „Империал“, гр. Пловдив, ще се проведе събитие, организирано от Пловдивския университет, на тема „Подкрепа за учители и треньори за планиране и организиране на приобщаващи спортни дейности“, в рамките на което ще се представи безплатно мобилно приложение в помощ на учители, треньори и родители. То е посветено на разпространение на резултати по проект: „Спорт за всички“ – ST4ALL, www.st4all.eu, 590416-EPP-1-2017-1-BG-SPO-SCP, съфинансиран по програма „Еразъм +“ на ЕС.

Участници ще бъдат експерти от България и при възможност за пътуване – от чужбина в областите: приобщаващото образование, педагогика, физическо възпитание и спорт, работа с хора с увреждания и техните семейства. Работната програма на семинара ще включва: тематични презентации в областта на приобщаващото спортно образование на деца и младежи с различни видове увреждания и подходи за адаптиране на образователния процес и преподавателските стратегии според нуждите им.

Основната тема на събитието ще бъде демонстриране и предоставяне за безплатно ползване на:

  • База данни с приобщаващи спортни практики в училища/младежки организации
  • Учебна програма и учебни материали
  • Мобилен и онлайн инструмент за самооценка в подкрепа на
    учителя/треньора при оценяването на изучения материал
  • Мобилно приложение за обучение, интегрирано чрез онлайн портал

В допълнение ще бъдат обсъдени възможности за насърчаване на сътрудничеството между специалистите, работещи с деца и младежи с уреждания.

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО

Безплатно изтегляне на мобилното приложение

в помощ на учители, треньори и родители:

 

Валидност до: 2020-09-17; Одобрил: Веселина Балтова; Последна промяна на 2020-09-15 09:01:31
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол