уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Днешните проблеми във висшето образование и образователната философия на Университета Тойо

Днешните проблеми във висшето образование и образователната философия на Университета Тойо

 
В периода 23-26.02.2020 г. ректорът на Университета Тойо, Токио, Япония, проф. д-р Такемура,  ще посети България. Наред със срещата му с президента Румен Радев, част от неговата официална програма е лекцията, която той ще изнесе в Пловдивския университет. Това негово посещение е продължение на няколкогодишните плодотворни контакти между Философско-историческия факултет на ПУ и Университета Тойо.
През периода 2017-2018 г. ФИФ успешно осъществи съвместен проект на тема „EXPLORING THE ART OF LIVING TOGETHER IN 21ST CENTURY ETHNICALLY DIVERSE EUROPE“, финансиран от Toyota Foundation Research Grant Program, Japan. В рамките на този проект бяха проведени няколко работни срещи на студенти и преподаватели от двата университета в гр. Пловдив. Сериозен обществен и медиен отзвук предизвика проведената съвместна теренна работа на японски и български студенти в ромските квартали на гр. Пловдив и съвместно издадената картинна книга по темата на проекта.
Предстоящото посещение на проф. Такемура и проф. Иван Ботев в ПУ е предвидено за 25.02.2020 г. (вторник) и съвпада с рождения ден на професора. Лекцията му на тема „Днешните проблеми във висшето образование и образователната философия на Университета Тойо“ ще се състои от 11:00 ч. в 6 аудитория ( Ректорат).

 

Одобрил: доц. д-р Надя Чернева; Последна промяна на 2020-02-26 09:49:58
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол