уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Етноложко и антроположко лято 2019

Етноложко и антроположко лято 2019

Философско-исторически факултет

Катедра Етнология

 

На 17.01.2020 г. от 10.00 ч. в зала Компас ще се проведе традиционният студентски научен форум „Етноложко и антроположко лято 2019“.

Студентите от специалности Етнология, Социална антропология и История към Философско-историческия факултет ще представят резултатите от проведените през лятото на 2019 г. теренни проучвания сред населението на с. Свежен, община Брезово. Темите, по които работиха младежите, са свързани с локалните измерения на културата, историческата и културната памет, материалното и нематериалното културно наследство на селото.

В следобедните сесии ще бъдат представени теренните изследвания на етнолози и социални антрополози в градска среда. През 2019 г. студентите проучваха кварталите и специалните места за срещи и спомени в гр. Пловдив.

На събитието ще присъства г-н Христо Енков – кмет на Община Брезово.

Програма на събитието

 

Одобрил: гл. ас. д-р Борислава Петкова; Последна промяна на 2020-01-15 13:59:16
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол