уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Премиера на юбилеен сборник посветен на доц. Нейчев

Премиера на юбилеен сборник посветен на доц. Нейчев

Излезе от печат юбилейното издание, посветено на шестдесетгодишния юбилей на доц. д-р Николай Нейчев – дългогодишен преподавател от Катедрата по руска филология, по чиято инициатива е създаден сборникът. Изданието стана факт и с подкрепата на Центъра за руски език и култура в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, както и на колеги от Филологическия факултет.

Възпитаник на пловдивското университетско литературознание, Николай Нейчев дава облика на съвременната пловдивска литературна русистика, която завоюва авторитет не само в страната, но и извън българските научни предели благодарение на неговите оригинални разработки и изследвания, синтетично свързващи руската класическа литература с руската религиозна култура и философия. Изданието включва изследвания на специалисти от водещи академични институции в България и чужбина – Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Института за литература към Българската академия на науките, Кирило-Методиевския научен център към Българската академия на науките, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Института за литература „Максим Горки“ – Москва, Русия, Уралския федерален университет – Екатеринбург, Русия, Калифорнийския университет – Санта Круз, САЩ. Спектърът на публикуваните материали е маркиран от научните полета на литературознанието, лингвистиката, лингвокултурологията, философията, както и от техните интердисциплинарни зони. Обединяват ги тематични и хронотопни допирни точки с основната проблемна област, в която работи доц. Нейчев – руския класически Логос, задал както перспективите, така и посоките в научните дирения на авторите.

Заповядайте на премиерата на сборника, която ще се състои на 18 декември (сряда) от 18 ч. в Заседателната зала на ПУ – Ректорат.

Валидност до: 2019-12-18; Одобрил: Веселина Балтова; Последна промяна на 2019-12-17 17:20:55
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол