уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Конференция на тема "Диагностика на бърнаут синдром при педагогическите специалности - стратегии за справяне с хроничния стрес на работното място""

Конференция на тема "Диагностика на бърнаут синдром при педагогическите специалности - стратегии за справяне с хроничния стрес на работното място""

На 17-ти декември 2019г от 11:00 в 6-та аудитория на ПУ "Паисий Хилендарски" ще се проведе научна конференция, на която ще бъде представено проучване за стреса при педагогическите специалисти.

Проучването е финансирано от Министерството на образованието и науката и възложено за реализация на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ с договор № Д01-148/24.07.2019г.

Научна програма на конференцията:

  1. Стрес и бърнаут синдром: същност, фактори за поява и развитие, последици.
  2. Резултати от авторския въпросник за влиянието на стресогенните фактори в работата на педагогическите специалисти.
  3. Резултати от оценката на бърнаут синдром при педагогическите специалисти.
  4. Препоръки за справяне с хроничния стрес и бърнаут синдрома.
  5. Дискусия.

Валидност до: 2019-12-17; Одобрил: Веселина Балтова; Последна промяна на 2019-12-16 16:36:44
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол