уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Среща за обучение и подкрепа за проект SPEAR - „Подкрепа за въвеждане на планове за равнопоставеност между жените и мъжете в академичните среди и научноизследователската дейност“

Среща за обучение и подкрепа за проект SPEAR - „Подкрепа за въвеждане на планове за равнопоставеност между жените и мъжете в академичните среди и научноизследователската дейност“

Срещата за обучение и подкрепа за проект SPEAR – „Подкрепа за въвеждане на планове за равнопоставеност между жените и мъжете в академичните среди и научноизследователската дейност“ – ще се проведе в периода 26-28 ноември в Резиденция "Тракийски стан".

Одобрил: гл.ас д-р Силвия Гафтанджиева; Последна промяна на 2019-12-02 14:55:29
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол