уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Събития » Семинар за студенти и докторанти "Приносът на политиката за сближаване на ЕС за икономическото и социално развитие на местно и регионално ниво"

Семинар за студенти и докторанти "Приносът на политиката за сближаване на ЕС за икономическото и социално развитие на местно и регионално ниво"

Семинарът за студенти и докторанти "Приносът на политиката за сближаване на ЕС за икономическото и социално развитие на местно и регионално ниво" ще се проведе на 29.11.2019 г. от 10:30 ч. до 12:30 ч. в Конферентна зала "Компас".

Валидност до: 2019-11-29; Одобрил: Веселина Балтова; Последна промяна на 2019-12-02 15:07:08
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол